Project Kleiwarenfabriek
19 woningen op een fraaie locatie aan de zuidelijke rand van Leiderdorp in de voormalig ‘Kleiwarenfabriek’. 
Nieuwbouw leiderdorp leiden jobo appartemeneten
19 prachtige woningen aan de Does 

Wonen in de oude Kleiwarenfabriek aan de rand van Leiderdorp

Nieuwbouw leiderdorp leiden jobo te koop 01

Luchtfoto van de oude schoorstenen, deze bijzondere verschijningvorm
van de fabriek blijft behouden in de toekomstige situatie.

Nieuwbouw leiderdorp leiden jobo te koop

Dit beeld geeft een sfeerimpressie van de mogelijke uitstraling van het plan. .

Bestaande situatie

Het complex ligt op een perceel tussen de Doeslaan en de Does, een kunstmatige waterloop aangelegd als verbinding tussen de Braassemermeer en de Oude Rijn. Het is gelegen op de zuidoostelijke rand van Leiderdorp aan het Groene Hart. Het huidige complex is in een groot aantal fasen ontstaan. De kern van het gebouw, met de twee bouwdelen waarin de ovens zijn gesitueerd heeft als basis gediend waar omheen in de loop der tijd diverse uitbreidingen aan zijn toegevoegd. Deze toevoegingen bestaan uit tweelaags bebouwing afdekt met platte daken. In eerste instantie aan de Doeszijde in verband met aanvoer vanaf het water, later is ook richting de Doeslaan (voorheen Doesstraat) uitgebreid. Aan de noordzijde is in de tweede helft van de twintigste eeuw nog een strook eenlaags bebouwing toegevoegd. Het fabrieksgedeelte heeft een indeling met een centraal geplaatste stokerij en de overige ruimten eromheen gesitueerd. De ovens, gemetselde schoorstenen, deurpartijen en balklagen zijn kenmerkende elementen van het gebouw.

Nieuwbouw leiderdorp leiden jobo koop huis

Over de Kleiwarenfabriek

Wonen in een ambitieus, hoogstaand en duurzaam plan.

49

Het concept wat wij hebben ontwikkeld bestaat uit een mix van woningtypen die allen gesitueerd zijn rondom een centraal binnenhof. Dit hof wordt gevormd door het openmaken van de kern van de kleiwarenfabriek en door op het noordelijke terrein een rij nieuwbouwwoningen aan de Does te situeren.

Zo ontstaat een binnengebied met een kleinschalig karakter waarbij de oude fabrieksonderdelen de blikvanger worden.

Ginjaar nieuwbouwproject leiderdorp Leiden water Jobo 09

Impressie van de woningen

De beelden geven een sfeerimpressie van de mogelijke uitstraling van het plan.

Ginjaar nieuwbouwproject leiderdorp Leiden water Jobo

Midden in de Randstad

Leiderdorp

Aan het water worden nieuwe grote openingen voorgesteld in de buitenmuur ten behoeve van inpandige terrassen. Op de begane grond kunnen de bewoners direct via een vlonder in een bootje stappen, op de verdieping kan worden genoten van het uitzicht over de polder.

Project

Wonen in de Kleiwarenfabriek

Het binnenhof bestaat uit twee delen die in open verbinding staan met elkaar. Beide delen zijn openbaar toegankelijk. Een grote poort in de nieuwe wand aan de Doeslaan vormt de ontsluiting tot het hof. Je betreedt hier het meest open deel waar ook het parkeren is gesitueerd. De randen van dit deel van het hof worden rijkelijk voorzien van groen.

Door een nieuw te maken opening in de zijgevel van de fabriek betreedt je vervolgens het tweede meer besloten deel. Hier openbaart zich de Industriële geschiedenis van het complex; De ronde oven staat hier vrij in de ruimte en door de opengewerkte kap zijn ook de schoorstenen goed zichtbaar.

Een positieve impact

Wij bouwen energieopwekkende woningen als begin van een duurzame toekomst voor de Kleiwarenfabriek. Onze ambitie is om met Project Kleiwarenfabriek niet alleen in te zetten op duurzame energie, maar ook onze aandacht te richten op het bijdragen aan gezondheid en comfort, op natuurinclusiviteit, circulaire woningen en openbare ruimte. Onze visie gaat uit van het creëren van positieve impact voor mens, milieu én economie. We streven er niet alleen naar om de negatieve voetafdruk te reduceren, maar juist een positieve voetafdruk te creëren, met de overtuiging: 'Minder slecht is niet goed genoeg'.

Nieuws

Laatste nieuws over de Kleiwarenfabriek

Nieuwbouw leiderdorp leiden jobo te koop
19

Totaal aantal woningen
(drie categorieën)

7

Jongeren- en de starterswoningen

De naam Kleiwarenfabriek

Sinds 1916 is aan de Doeslaan een aardewerkfabriek gevestigd. In 1920 is de fabriek overgenomen door de gebroeders Ginjaar en heeft als familiebedrijf tot 2021 diverse kleiproducten geproduceerd.

Is er een parkeerplan?

Het vigerend gemeentelijk parkeerbeleid geldt als uitgangspunt (thans het Parkeerbeleidsplan Leiderdorp 2012 met het bijbehorende addendum);

Duurzaamheid

De nieuwe woningen worden conform de huidige landelijke wetgeving bijna energie neutraal gebouwd (BENG);

Woningprogramma

Door 19 kwalitatief hoogstaande woningen te realiseren, wordt er voorzien in de toenemende woningbehoefte in Leiderdorp en dan voornamelijk voor de specifieke doelgroepen ‘starters’, doorstromers en senioren. Het plan bestaat uit diverse woningtypen, om zo voor meerdere doelgroepen een passende en betaalbare woning aan te kunnen bieden.
Voor het plan in de voormalige ‘Kleiwarenfabriek’ hebben wij een gevarieerd aanbod voor elke doelgroep. Er worden 15 appartementen gerealiseerd in de voormalig ‘Kleiwarenfabriek’ en er worden 4 woningen gerealiseerd naast het pand.

Het plan bestaat uit:
Sociaal: 37% 7 woningen
Middenduur: 31,5% 6 woningen
Vrije sector: 31,5% 6 woningen
Totaal 19 woningen

Informatiebijeenkomsten

Nadat overeenstemming is bereikt met de gemeente Leiderdorp middels een anterieure overeenkomst, informeren we alle omwonden en belanghebbenden. Tijdens een bijeenkomst inventariseren we de vragen, opmerkingen en eventuele zorgen van de omgeving. Dit zodat deze opmerkingen meegenomen kunnen worden in de verdere uitwerking en in de procedure – om de functie voor de locatie middels een omgevingsplan - te wijzigen. In samenwerking met onze partners zullen wij toewerken naar een nieuw omgevingsplan voor de locatie.

Op de hoogte blijven? 

Met uw toestemming houden we u de komende periode op de hoogt van dit project. U ontvangt nieuwsbrieven met de laatste updates.

Huur of koop?
Koopwoning
Huurwoning
Geïnteresseerd als
Toekomstige bewoner
Omwonende

‘De gebruikte afbeeldingen op deze website geven een sfeerimpressie van de mogelijke uitstraling, er kunnen geen rechten ontleend worden aan het geen afgebeeld staat.